20.01.2018 NSV-Blitz-MM (14:30)
21.01.2018 OSC I (5/9) (10:00)
23.01.2018 SBDU-Senioren-EM (6/9, im OSC!) (17:30)
26.01.2018 SBDU-Blitz-EM (19:00)
28.01.2018 OSC III (5/9) (10:00)
04.02.2018 OSC I (6/9) (10:00)
04.02.2018 OSC U16 (6/6) (11:00)
06.02.2018 SBDU-Senioren-EM (7/9, im OSC!) (17:30)
09.02.2018 Blitz-VM (19:00)
16.02.2018 VP (3/5) (19:00)
18.02.2018 OSC III (6/9) (10:00)
20.02.2018 SBDU-Senioren-EM (8/9, im OSC!) (17:30)